Další (jinde nezařazené) části těl savců využívané v historii k praktickému a dalšímu použití.