Kostěné, kamenné, pazourkové a rohovinové zbarně vhodné pro rekonstrukci pravěku, nebo pro Indiány a Eskymáky. Většina těchto zbraní se v Americe přestala používat po příchodu  Evropanů.